ជាមួយវីង អ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

សេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមទូរស័ព្ទដៃដ៏ងាយស្រួល ទំនុកចិត្ត និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នក។

បើកគណនីវីងរបស់អ្នក

តើអ្នកនៅចាំអីទៀត?

តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះជាមួយវីង?

 • វេរលុយ

   

  វេរលុយឲ្យមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារ
  គ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេស!

  មិនថាអ្នកនៅកន្លែងណា អ្នកអាចផ្ញើប្រាក់បានលឿននិងដោយសុវត្ថិភាពពេលអ្នកប្រើគណនីវីង!

 • បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ

  បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ

  អ្នកអាចបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទតាមគណនីវីង

  តាមភ្នាក់ងារវីង!

 • ការទូទាត់វិក្កយបត្រ

  ទូទាត់វិក្កយបត្រគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក

  ទូទាត់វិក្កយបត្រតាមគណនីវីងលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក

  ន ក់ រវងី !

 • វីងគិតលុយ

  គណនីវីង ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវភាពងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់ជាមួយសេវាកម្មវីងគិតលុយនៅតាមភោជនីយដ្ឋាន រោងភាពយន្ត ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ ល ដោយមិនចាំបាច់មានសាច់ប្រាក់!

  អតិថិជនគ្រាន់តែមានកាតវីង​ ឬទូរស័ព្ទដៃដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីវីងតែប៉ុណ្ណោះ

  បង់ប្រាក់ភ្លាមៗជាមួយវីងគិតលុយនៅហាងណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត

 • ការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិត

  សេវាកម្មទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទិញទំនិញជាច្រើនប្រភេទដោយមិនចំាបាច់ធ្វើដំណើរទៅក្រៅ

  អតិថិជនវីងទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់គណនីវីង
  ដើម្បីទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក
  ជាច្រើនប្រកបដោយភាពងាយស្រួល រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព។

ការកំណត់នៃគណនី

លេខរៀង ប្រភេទសេវា ឈ្មោះសេវា ចំនួនកំណត់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ចំនួនកំណត់ក្នុងមួយថ្ងៃ
1 ផ្ទេរប្រាក់ វីងទៅវីង ៣០០​ ដុល្លារ ៣០០​ ដុល្លារ
វីងវេរលុយ ១០០ ដុល្លារ ១០០ ដុល្លារ
2 បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ ៥០​ ដុល្លារ ៣០០០ ដុល្លារ
3 ទូទាត់ចំណាយ ទូទាត់វិក្កយបត្រ ៣០០០ ដុល្លារ ៣០០០ ដុល្លារ
ទូទាត់វិក្កយបត្រតាមអនឡាញ ៣០០០ ដុល្លារ ៣០០០ ដុល្លារ
វីងគិតលុយ ៣០០០ ដុល្លារ ៣០០០ ដុល្លារ
4 ដាក់ ឬ ដកប្រាក់ ដាក់ប្រាក់ ៦០០០ ដុល្លារ ឥតកំណត់
ឥតកំណត់ ១០០ ដុល្លារ ១០០ ដុល្លារ
5 ចំនួនទឹកប្រាក់តម្កល់ទុកក្នុងគណនី ឥតកំណត់

តម្លៃសេវាកម្មថេរ

សេវាកម្ម តម្លៃសេវាកម្មជាប្រាក់រៀល តម្លៃសេវាកម្មជាប្រាក់ដុល្លារ
ការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិត ឬ តាមម៉ាស៊ីនវីង ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ
ដាក់ប្រាក់
បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ
បង់វិក្កយបត្រ(DIGI, First Finance, KLD, OneTV, PPP, KTH, PPCTV, Manulife, Cambodian Life ...)
បង់វិក្កយបត្រ (AEON, Active People's MFI, Mega Leasing Plc, Piphup Thmey MFI) 2,000 0.5
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅសល់ 100 0.02
ផ្លាស់ប្តូរលេខទូរស័ព្ទ 1,000 0.25
ផ្លាស់ប្តូរប្រភេទគណនី (ខ្មែរ<=>ដុល្លារ) 5,000 1.25

តម្លៃសេវាកម្មប្រែប្រួល

សេវាកម្ម ចំនួនទឹកប្រាក់ជាប្រាក់រៀល តម្លៃសេវាកម្មជាប្រាក់រៀល ចំនួនទឹកប្រាក់ជាប្រាក់ដុល្លារ តម្លៃសេវាកម្មជាប្រាក់ដុល្លារ
ដកប្រាក់ 0 - 100,000 1,100 0 - 25 0.28
100,100 - 200,000 2,600 25.01 - 50 0.65
200,100 - 400,000 3,600 50.01 - 100 0.90
400,100 - 2,000,000 5,200 100.01 - 500 1.30
2,000,100 - 4,000,000 6,000 500.01 - 1,000 1.50
វេរលុយពីគណនីវីង ទៅគណនីវីង 0 - 400,000 400 0 - 100 0.10
400,100 - 2,000,000 800 100.01 - 500 0.20
2,000,100 - 4,000,000 1,200 500.01 - 1,000 0.30
វីងវេរលុយ 0 - 100,000 2,000 0 - 25 0.50
100,100 - 200,000 3,000 25.01- 50 0.75
200,100 - 400,000 4,000 50.01 - 100 1.00
400,100 - 2,000,000 6,000 100.01 - 500 1.50
2,000,100 - 4,000,000 8,000 500.01 - 1,000 2.00
Wei Luy Express 0 - 100,000 1,500 0 - 25 0.38
100,100 - 200,000 3,000 25.01- 50 0.75
200,100 - 400,000 4,000 50.01 - 100 1.00
400,100 - 2,000,000 6,000 100.01 - 500 1.50
2,000,100 - 4,000,000 10,000 500.01 - 1,000 2.50
ចាំអីទៀត?

បើកគណនីវីងរបស់អ្នកឥឡូវនេះ​

ស្នើបើកគណនីវីងដោយឥតគិតថ្លៃ